กันขโมย ชุด Platinum GSM 

 • ไม่ต้องขอสัญญาณโทรศัพท์บ้าน  PlatinumShardow
 • รองรับระบบ GSM 3 band
 • ไม่ต้องมีระบบโทรศัพท์บ้าน
 • ปุ่มแบบ touch pad
 • ออกแบบทันสมัย รูปทรงเพียวบาง ดูสะอาดตา
 • มีระบบสำรองไฟภายในตัว
 • มีระบบตอบสนองการทำงานเป็นเสียงภาษาไทย
 • มีระบบสั่งงานทางโทรศัพท์หรือ SMS
 • มีระบบส่ง SMS แจ้งเตือนเหตุ, การถูกตัดไฟหรือไฟดับ, การเปิดหรือปิดเครื่อง
 • มีระบบบันทึกประวัติ alarm สามารถตรวจสอบผ่านหน้าเครื่อง หรือ SMS ได้
 • สั่งเปิดปิดไฟภายในบ้าน
 • Software ใหม่และเสถียร
 • ทำหน้าที่โทรแจ้งเตือนจากการถูกบุกรุก ด้วยเสียงเจ้าของบ้าน พร้อมรายงานตำแหน่ง
 • มี ระบบ LCD
 • รองรับ เซนเซอร์ 99 โซน ปรับการทำงานแต่ละโซน ได้อย่างอิสระ
 • เตือนภัย แจ้งโทรออก 6 หมายเลข, SMS 3 หมายเลข
 • ใช้เป็นโทรศัพท์บ้าน , two way communication
 • อัดเสียงแจ้งเตือนโดยผู้ใช้ภายในตัวระบบ เมื่อเครื่องแจ้งเตือนผู้รับจะได้ยินเสียงนั้น
 • แจ้งบอก จุดที่ถูกบุกรุก หรือมีปัญหา
 • มีระบบเสียงตอบรับการทำงาน เป็นภาษาไทย,Voice Navigator
 • สามารถใช้งานร่วมหรือเชื่อมต่อกับระบบกล้อง IP camera และ sensors หลายชนิด
 • มีระบบป้องกันการเคลื่อนย้าย ทุบ ทำลาย
 • มีระบบสำรองไฟ ในตัว ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดับ (UPS, Battery Backup System)
 • รองรับระบบสัญญาณไซเรนแบบไร้สาย
 • รองรับเซนเซอร์ทั้งแบบ เดินสาย และไร้สาย เซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ yes

diagramPlat

 

อุปกรณ์ตรวจจับ และสั่งงานที่มีอยู่ในชุดมาตรฐาน  

ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว (ไร้สาย)          PIRplatinum

 • มีระบบประมวลผลแม่นยำ
 • มีระบบประหยัดพลังงาน
 • มีระบบแสดงเตือนเมื่อแบตตอรี่อ่อน
 • เข้ารหัสที่มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • มีตัวปรับเลือกระยะ  และตั้งความไวในการตรวจจับได้

ตัวตรวจจับการเปิดประตู หน้าต่าง (ไร้สาย)     หรือ magPlat2

 • เมื่อประตูถูกเปิด ตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่องควบคุม โดยจะทำการแจ้ง หมายเลขของตัวตรวจจับ ที่ถูกกำหนดในแต่ละจุด ทำให้สามารถระบุ ตำแหน่ง และวันเวลาที่ถูกเปิดประตูได้
 • ใช้ติดตามประตูหรือหน้าต่าง เมื่อมีผู้งัดแงะประตูและหน้าต่าง เครื่องจะตรวจจับและ ส่งสัญญาณเตือนไปยังระบบกันขโมยหลัก  มีสัญญาณไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในแต่ละตัว มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก  ใช้ถ่านชนิด 23A หาซื้อได้ทั่วไป

รีโมทคอนโทรนสำหรับรุ่น Platinum      remotePlatinum222  remotePlatinum60

 • รีโมทชนิด 4 ปุ่ม  คือปุ่มเปิดการทำงาน ปุ่มเปิดการทำงานแบบบางส่วน  ปุ่มฉุกเฉิน และปุ่มปิดการทำงาน
 • สวยงาม กินไฟน้อย

คุณสมบัติ Platinum

  1. รองรับทั้งระบบ เดินสาย และไร้สาย ............................................................ yes
  2. แบ่งเป็นโซนได้ (โซน) ............................................................................. 99
  3. โทรแจ้งเตือนภัยได้ (หมายเลข) ................................................................... 6
  4. SMS (หมายเลข) ...................................................................................... 3
  5. บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ ................................................................ yes
  6. สั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ ............................................................. yes
  7. รหัสผ่าน (หลัก) ........................................................................................ 6
  8. ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ (หน้าที่) ................................................................ 4
  9. ระบบฟังเสียงทางไกล ............................................................................  yes
  10. เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling) ............................... yes
  11. มีระบบไฟสำรองในตัว ............................................................................ yes
  12. ปุ่มฉุกเฉินผ่านรีโมท ............................................................................... yes
  13. รองรับฟังก์ชั่น Home , Away, Emergency, Stand By ................................. yes
  14. รองรับระบบเตือนภัยผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย GSM call number ............... yes
  15. ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time) ...................... yes
  16. รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด ............................................... yes
  17. เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย ............................................................... GSM
  18. บันทึกเหตุการณ์ ตัวตรวจจับได้เป็นรายตัว ................................................... yes
  19. ตั้งเวลาการเปิดปิด อัตโนมัติได้  ...............................................................  yes
  20. แสดงผลผ่านทาง .................................................................................. LCD
  21. รองรับระบบพูดผ่านตัวเครื่อง (Speaker Phone) .......................................... yes
  22. ระบบแนะนำการทำงานด้วยเสียง (Voice Navigator) .................................... yes
  23. บันทึกเหตุการณ์ พร้อม วัน เวลา และตัวตรวจจับ .......................................... yes
  24.  ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ

อุปกรณ์เสริมต่างที่รองรับ

 

    accessoryplat

 

 

 

Powered by Bullraider.com