กันขโมย ชุด Platinum GSM 

                                       PlatinumShardow

 • ไม่ต้องขอสัญญาณโทรศัพท์บ้าน
 • รองรับระบบ GSM 3 band
 • ไม่ต้องมีระบบโทรศัพท์บ้าน
 • ปุ่มแบบ touch pad
 • ออกแบบทันสมัย รูปทรงเพียวบาง ดูสะอาดตา
 • มีระบบสำรองไฟภายในตัว
 • มีระบบตอบสนองการทำงานเป็นเสียงภาษาไทย
 • มีระบบสั่งงานทางโทรศัพท์หรือ SMS
 • มีระบบส่ง SMS แจ้งเตือนเหตุ, การถูกตัดไฟหรือไฟดับ, การเปิดหรือปิดเครื่อง
 • มีระบบบันทึกประวัติ alarm สามารถตรวจสอบผ่านหน้าเครื่อง หรือ SMS ได้
 • สั่งเปิดปิดไฟภายในบ้าน
 • Software ใหม่และเสถียร
 • ทำหน้าที่โทรแจ้งเตือนจากการถูกบุกรุก ด้วยเสียงเจ้าของบ้าน พร้อมรายงานตำแหน่ง
 • มี ระบบ LCD
 • รองรับ เซนเซอร์ 99 โซน ปรับการทำงานแต่ละโซน ได้อย่างอิสระ
 • เตือนภัย แจ้งโทรออก 6 หมายเลข, SMS 3 หมายเลข
 • ใช้เป็นโทรศัพท์บ้าน , two way communication
 • อัดเสียงแจ้งเตือนโดยผู้ใช้ภายในตัวระบบ เมื่อเครื่องแจ้งเตือนผู้รับจะได้ยินเสียงนั้น
 • แจ้งบอก จุดที่ถูกบุกรุก หรือมีปัญหา
 • มีระบบเสียงตอบรับการทำงาน เป็นภาษาไทย,Voice Navigator
 • สามารถใช้งานร่วมหรือเชื่อมต่อกับระบบกล้อง IP camera และ sensors หลายชนิด
 • มีระบบป้องกันการเคลื่อนย้าย ทุบ ทำลาย
 • มีระบบสำรองไฟ ในตัว ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดับ (UPS, Battery Backup System)
 • รองรับระบบสัญญาณไซเรนแบบไร้สาย
 • รองรับเซนเซอร์ทั้งแบบ เดินสาย และไร้สาย 
 • เซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ yes

กันขโมย ชุด NiKE TL

  TLshardow    

 • เสียงดังสุดสุด
 • มี LCD รองรับทั้งระบบไร้สาย และเดินสาย
 • มีเสถียรภาพสูง ระบบมีประวัติผ่านการใช้งานภาคสนามจริง ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • ไซเรน เตือนภัย แจ้งโทรออก สั่งงานผ่านทางระบบโทรศัพท์
 • บันทึกเหตุการณ์ พร้อมระบบบันทึกวันและเวลาจริง
 • มีระบบเสียงตอบรับการทำงาน เป็นภาษาไทย
 • สั่งงานทางโทรศัพท์ได้ พร้อมรหัสผ่าน
 • ระบบฟังเสียงทางไกล และพูดผ่านเครื่อง
 • อัดเสียงแจ้งเตือนของเจ้าของบ้านภายในตัว
 • แจ้งบอก จุดที่ถูกบุกรุก หรือมีปัญหาทางโทรศัพท์
 • กำหนดลักษณะการทำงาน ของแต่ละโซนได้
 • มีระบบสำรองไฟ
 • อุปกรณ์ใน set ประกอบด้วย ตัวเครื่องหลัก 1,  ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว 1, สวิทซ์แม่เหล็กไร้สาย 5 , รีโมท 2, ไซเรน 1
 • ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว , กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ
 • เลือก เปิด-ปิด เป็นโชนได้
 • รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเข้าศูนย์ป้องกันภัย CMS (Central Monitoring Security System)

 กันขโมย ชุด NiKE-ECON    

                  EconShardow2 

 • สุดยอดประหยัด พร้อมระบบที่ไว้ใจได้
 • ชุด กันขโมย กันขโมยบ้าน สำนักงาน ที่พักอาศัย
 • รองรับทั้งระบบ เดินสาย และไร้สาย
 • แบ่งเป็นโซนได้ 9 โซน
 • โทรแจ้งเตือนภัย
 • สั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ พร้อมรหัสผ่าน
 • ระบบฟังเสียงทางไกล
 • บันทึกเสียง
 • มีระบบไฟสำรองในตัว
 • อุปกรณ์ใน set ประกอบด้วย ตัวเครื่องหลัก 1,  ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว 1,  สวิทซ์แม่เหล็กไร้สาย 5 , รีโมท 2, ไซเรน 1
 • ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ
 • ปุ่มฉุกเฉินผ่านตัวเครื่อง และรีโมท
 • รองรับฟังก์ชั่น Home , Away, Emergency