ระบบกันขโมย บ้าน สำนักงาน รุ่น NiKe TL  TLshardow     

เป็นสัญญาณ กันขโมย ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถติดตั้งได้กับทั้งที่พักอาศัยและสำนักงาน ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์  คอนโดมิเนียม ฯลฯ   โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ระบบจึงมีความเที่ยงตรง แม่นยำ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้สะดวกง่ายดายด้วยตัวคุณเอง  จึงช่วยให้คุณอุ่นใจและมั่นใจได้ตลอดเวลา ที่ใช้สัญญาณกันขโมยลีโอตอน

 homema17

คุณสมบัติ                         

 • รองรับ 2 ทั้งระบบ เดินสาย และ ไร้สาย
 • แบ่งเป็นโซนได้  8 โซน 3 ลักษณะ คือ แบบภายใน, แบบภายนอก, แบบ 24 ชั่วโมง
 • โทรแจ้งเตือนภัยได้ 6 หมายเลข
 • บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ 
 • พร้อมสั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ 
 • รหัสผ่าน 6 หลัก
 • ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time)
 • ปรับระยะเวลาดังของไซเรน (Siren time)
 • รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายโทรศัพท์ถูกตัด
 • รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด
 • ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ 4 หน้าที่ Home , Away, Emergency, Stand By
 • มีระบบฟังเสียงทางไกล
 • เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling)
 • มีระบบไฟสำรองในตัว เมื่อไฟฟ้าดับ
 • ปุ่มฉุกเฉินผ่านรีโมท
 • เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย โทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับรุ่น NiKe TL
 • รองรับระบบพูดผ่านตัวเครื่อง (Speaker Phone)
 • ระบบแนะนำการทำงานด้วยเสียง เป็นภาษาไทย (Thai - Voice Navigator)
 • บันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือนภัย พร้อม วัน เวลา และตัวตรวจจับ
 • กำหนดคุณสมบัติ และหมายเลขอุปกรณ์ ตัวตรวจจับได้เป็นรายตัว
 • ตั้งเวลาการเปิดปิด อัตโนมัติได้ 
 • ตั้งระบบการทำงานแบบ Watch Dog สำหรับประยุกต์การใช้งาน รปภ. หรือเฝ้าระวังคนป่วย คนสูงอายุ 
 • มีระบบแจ้งเตือน ที่ตัวเครื่องเมื่อแบตตารี่อ่อน
 • แสดงผลผ่านทางจอแสดงผล LCD
 • ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ
 • แผงวงจรผลืดออกแบบและผลืตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีขนาดเล็ก และประหยัดพลังงาน
 •    circuitTL250

 

 

 

อุปกรณ์ตรวจจับ และสั่งงานที่มีอยู่ในชุดมาตรฐาน  

ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว (ไร้สาย)     

 • มีระบบประมวลผลด้วย CPU เพิ่มความแม่นยำ (Digital Processing, DPS)
 • มีระบบประหยัดพลังงาน และจดจำการเคลื่อนไหว
 • ส่งสัญญาณให้กับตัวแม่เมื่อแบตตอรี่อ่อน
 • เข้ารหัสที่มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • มีตัวปรับเลือกระยะ  และตั้งความไวในการตรวจจับได้
 • สามารถทำการติตตั้งแบบไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงได้  

ตัวตรวจจับการเปิดประตู หน้าต่าง (ไร้สาย)   

 • เมื่อประตูถูกเปิด ตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่องควบคุม โดยจะทำการแจ้ง หมายเลขของตัวตรวจจับ ที่ถูกกำหนดในแต่ละจุด ทำให้สามารถระบุ ตำแหน่ง และวันเวลาที่ถูกเปิดประตูได้
 • ใช้ติดตามประตูหรือหน้าต่าง เมื่อมีผู้งัดแงะประตูและหน้าต่าง เครื่องจะตรวจจับและ ส่งสัญญาณเตือนไปยังระบบกันขโมยหลัก  มีสัญญาณไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในแต่ละตัว มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก  ใช้ถ่านชนิด 23A หาซื้อได้ทั่วไป

รีโมทคอนโทรนสำหรับรุ่น LeoTON Nike-TL    

 • รีโมทชนิด 4 ปุ่ม  คือปุ่มเปิดการทำงาน ปุ่มเปิดการทำงานแบบบางส่วน  ปุ่มฉุกเฉิน และปุ่มปิดการทำงาน
 • สวยงาม กินไฟน้อย

คุณสมบัติ Nike-TL    

 1. รองรับทั้งระบบ เดินสาย และไร้สาย ........................................................... yes
 2. แบ่งเป็นโซนได้ (โซน) .............................................................................. 8
 3. โทรแจ้งเตือนภัยได้ (หมายเลข) .................................................................. 6
 4. บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ ............................................................... yes
 5. สั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ ............................................................. yes
 6. รหัสผ่าน (หลัก) ....................................................................................... 6
 7. ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ (หน้าที่) ............................................................... 4
 8. ระบบฟังเสียงทางไกล .............................................................................  yes
 9. เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling) ................................. yes
 10. มีระบบไฟสำรองในตัว ............................................................................. yes
 11. ปุ่มฉุกเฉินผ่านรีโมท ................................................................................ yes
 12. รองรับฟังก์ชั่น Home , Away, Emergency, Stand By .................................. yes
 13. รองรับระบบเตือนภัยผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย Contact ID ........................ yes
 14. ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time) ...................... yes
 15. ปรับระยะเวลาดังของไซเรน (Siren time) .................................................... yes
 16. รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายโทรศัพท์ถูกตัด ........................................... yes
 17. รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด ............................................... yes
 18. เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย ............................................................ พื้นฐาน
 19. รองรับระบบพูดผ่านตัวเครื่อง (Speaker Phone) .......................................... yes
 20. ระบบแนะนำการทำงานด้วยเสียง (Voice Navigator) .................................... yes
 21. บันทึกเหตุการณ์ พร้อม วัน เวลา และตัวตรวจจับ .......................................... yes
 22. กำหนดคุณสมบัติ และหมายเลขอุปกรณ์ ตัวตรวจจับได้เป็นรายตัว .................... yes
 23. ตั้งเวลาการเปิดปิด อัตโนมัติได้  ............................................................... yes
 24. ตั้งระบบการทำงานแบบ Watch Dog ......................................................... yes
 25. มีระบบแจ้งเตือน ที่ตัวเครื่องเมื่อแบตตารี่อ่อน .............................................. yes
 26. แสดงผลผ่านทาง ................................................................................. LCD
 27. ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ

Powered by Bullraider.com