เราขอน้อมอุทิศพื้นที่นี้เพื่องาน ธรรมมะ  โครงการณ์สะสมบุญของพนักงาน  

1. บริจาคเงินร่วมสร้าง “พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”   ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสำคัญ ของวัดหลวงพ่อสดฯ  กองทุนเลขที่ 230

  

2. บริจาคเงินร่วมสร้างอาคาร  100 ปี คุณยายฯ 100 ปี คุณยายฯ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

 

3. บริจาคเงินเข้ามูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ หมายเลขทุนที่ 24396 จุดประสงค์ของกองทุน เพื่อ เป็นค่าภัตตาหาร บำรงการศึกษา ส่งเสริมธรรมกาย(วิปัสสนากัมมฐาน) บูรณปฎิสังขรณ์และก่อสร้าง บำเพ็ญทานการกุศล บำรุงวัดปากน้ำในกิจการทั่วไป และการกุศลอื่นๆ

4. เป็นเจ้าภาพจัดซื้อจัดหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุของพระอรหัตน์สาวก 13 องค์ ณ วัดสนามไชยราษฎร์ศัทธาธรรม

5. ถวายที่ดินจำนวนหนึ่งไร่ เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์เด็จ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ในปี 2554

6. ถวายปัจจัยรวมสร้างพระพุุทธศรีสัพพัญญู ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ ในส่วนของเม็ดพระศก และพระหทัย ในปี 2554

7. รูปหล่อสัมฤิทธิ์ ขนาดหน้าตัก 34 นิ้ว หลวงพ่อสด ณ วัดเขานางบวช นครนายก ในปี 2554

8. ตั้งกองทุนนิธิภัตราหาร วัดหลวงพ่อสด เริ่ม 1 มกราคม 2555 

Link นี้มีประโยชน์

http://www.watpaknam.net/index.php  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

http://www.dhammakaya.org/  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม สำนักปฏิบัติธรรมและโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดราชบุรี โดยมติมหาเถรสมาคม

http://mongkoldhamma.org/  ศูนย์มัลติมีเดีย มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสด

http://media.watnapahpong.org/  ศูนย์มัลติมีเดีย วัดนาป่าพง

http://th.wisdominside.org เผยแพร่ คุณธรรม จริยธรรม สมาธิ แนว วิชา ธรรมกาย ของ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

http://www.kayadham.org/  เนื้อหา วิชา ธรรมกาย สมาธิ ปฏิบัติธรรม ของ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

http://www.84000.org/  84000 พระธรรมขันธ์ 84000.org สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิ

http://www.84000.org/tipitaka/picture/f00.html สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร

http://www.mcu.ac.th/mcutrai/ พระไตรปิฎก CD-ROM

http://www.wattamaoh.com/home/download.php  วัดท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง - WatTamaoh.com

http://www.dhammajak.net/ หน้าหลัก - ธรรมจักร เว็บธรรมะออนไลน์

http://www.dmc.tv/ DMC ธรรมะ กฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ สมาธิ พุทธประวัติ สรรสาระดีๆ ที่คุณต้องรู้!!

Powered by Bullraider.com