ระบบกันขโมย บ้าน สำนักงาน รุ่น NiKe ECON EconShardow3     

เป็นสัญญาณ กันขโมย ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถติดตั้งได้กับทั้งที่พักอาศัยและสำนักงาน ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์  คอนโดมิเนียม ฯลฯ   โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ระบบจึงมีความเที่ยงตรง แม่นยำ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้สะดวกง่ายดายด้วยตัวคุณเอง  จึงช่วยให้คุณอุ่นใจและมั่นใจได้ตลอดเวลา ที่ใช้สัญญาณกันขโมยลีโอตอน

homema250

คุณสมบัติ

 • รองรับทั้งระบบ เดินสาย และไร้สาย
 • แบ่งเป็นโซนได้  9 โซน 3 ลักษณะ คือ แบบภายใน, แบบภายนอก, แบบ 24 ชั่วโมง
 • โทรแจ้งเตือนภัยได้ 12 หมายเลข
 • บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ 
 • พร้อมสั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ 
 • รหัสผ่าน 4 หลัก
 • ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ 4 หน้าที่ Home , Away, Emergency, Stand By
 • มีระบบฟังเสียงทางไกล
 • เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling)
 • มีระบบไฟสำรองในตัว เมื่อไฟฟ้าดับ
 • ปุ่มฉุกเฉินผ่านตัวเครื่อง และรีโมท
 • รองรับระบบเตือนภัยผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย Contact ID
 • ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time)
 • ปรับระยะเวลาดังของไซเรน (Siren time)
 • รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายโทรศัพท์ถูกตัด
 • รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด
 • เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน 
 • แสดงผลผ่านทางแผงแสดงผล LED
 • ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ

 

อุปกรณ์ตรวจจับ และสั่งงานที่มีอยู่ในชุดมาตรฐาน

ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว (ไร้สาย)     

 • มีระบบประมวลผลด้วย CPU เพิ่มความแม่นยำ (Digital Processing, DPS)
 • มีระบบประหยัดพลังงาน และจดจำการเคลื่อนไหว
 • ส่งสัญญาณให้กับตัวแม่เมื่อแบตตอรี่อ่อน
 • เข้ารหัสที่มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • มีตัวปรับเลือกระยะ  และตั้งความไวในการตรวจจับได้
 • สามารถทำการติตตั้งแบบไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงได้  

ตัวตรวจจับการเปิดประตู หน้าต่าง (ไร้สาย)    

 • เมื่อประตูถูกเปิด ตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่องควบคุม โดยจะทำการแจ้ง หมายเลขของตัวตรวจจับ ที่ถูกกำหนดในแต่ละจุด
 • ใช้ติดตามประตูหรือหน้าต่าง เมื่อมีผู้งัดแงะประตูและหน้าต่าง เครื่องจะตรวจจับและ ส่งสัญญาณเตือนไปยังระบบกันขโมยหลัก 
 • มีสัญญาณไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในแต่ละตัว มีความแตกต่างกันมากกว่า หนึ่งล้านรหัส
 • ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก  ใช้ถ่านชนิด 23A หาซื้อได้ทั่วไป

รีโมทคอนโทรนสำหรับรุ่น LeoTON Nike-ECON     

 • รีโมทชนิด 4 ปุ่ม  คือปุ่มเปิดการทำงาน ปุ่มเปิดการทำงานแบบบางส่วน  ปุ่มฉุกเฉิน และปุ่มปิดการทำงาน
 • สวยงาม กินไฟน้อย

 

คุณสมบัติ Nike-ECON   

1.รองรับทั้งระบบ เดินสาย และไร้สาย ............................................................. yes

2.แบ่งเป็นโซนได้ (โซน) ..............................................................................  9

3.โทรแจ้งเตือนภัยได้ (หมายเลข) ................................................................. 12

4.บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ ................................................................ yes

5.สั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ .............................................................. yes

6.รหัสผ่าน (หลัก) ........................................................................................ 4

7.ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ (หน้าที่) ................................................................ 4

8.ระบบฟังเสียงทางไกล ............................................................................... yes

9.เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling) .................................. yes

10.มีระบบไฟสำรองในตัว ............................................................................. yes

11.รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายโทรศัพท์ถูกตัด ........................................... yes

12.รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด ............................................... yes

13.เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย ................................................................ พื้นฐาน

14.แสดงผลผ่านทาง .................................................................................. LED

15.ปุ่มฉุกเฉินผ่านรีโมท ................................................................................ yes

16.รองรับฟังก์ชั่น Home , Away, Emergency, Stand By .................................. yes

17.รองรับระบบเตือนภัยผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย Contact ID ........................ yes

18.ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time) ...................... yes

19.ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด ใช้กับเซนเซอร์หลายชนิด เช่น แม่เหล็กไร้สาย, ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ,  กล่องวงจรปิด IP Camera , ตรวจจับควันไฟ , ตรวจจับลำแสง BEAM, อื่นๆ

 

Powered by Bullraider.com