ไซเรน เดินสาย รุ่น Hi-dB 101 (เดินสาย)      sirensmallwhite

ใช้ติดได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร  ไซเรนจะทำหน้าที่  

 • ส่งเสียงหวอเตือนภัย เมื่อมีผู้บุกรุก และ
 • ส่งเสียงสัญญาณตอบรับคำสั่ง เปิด-ปิดเครื่องควบคุม
 • ขนาดเล็กกระทัดรัด แต่สามารถส่งเสียงเตือนภัยได้ระดับความดังถึง 120+ db. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับระบบหลัก หรือใช้งานแยกเดี่ยวกับระบบไฟ 6-12 v.ได้

ซเรนไฟกระพริบ Stobe Light Siren  12 v      stobesirenred123

 

ใช้ติดได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร ไซเรนจะทำหน้าที่ 

 • ส่งเสียงหวอและแสงไฟกระพริบเตือนภัย เมื่อมีผู้บุกรุก และ
 • ส่งเสียงสัญญาณตอบรับคำสั่ง เปิด-ปิดเครื่องควบคุม เมื่อสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล
 • ปิด-ปิดเสียงเตือนภัย ตามการสั่งงานผ่านโทรศัพท์
 • ไซเรนส่งเสียงเตือนภัยในระดับความดังประมาณ 105 db.
 • เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับระบบหลัก หรือใช้งานแยกเดี่ยวกับระบบไฟ DC 12 V ได้  

 

ไซเรน พร้อมไฟกระพริบ ชนิดไร้สาย รุ่น rfs-301  

 • ใชติดตั้งแยกจากตัวระบบหลัก ไม่จำกัดจำนวนตัว ในพื้นที่ใช้งาน
 • มีระบบสำรองไฟ ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือถูกตัดไฟ
 • มีการเข้ารหัส สัญญาณเพื่อความปลอดภัย (ไม่ใช่ siren ไร้สายในระบบคลื่นวิทยุทั่วๆไป)

Super Siren ไฟฟ้า 220 ac BigHorn     supersiren

 • ใช้ติดได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร
 • ไซเรนจะทำหน้าที่เมื่อ
 • ส่งเสียงเตือนภัย เมื่อมีผู้บุกรุก และ ทำตามคำสั่ง เปิด-ปิดผ่านระบบสั่งงานผ่านโทรศัพท์ และรีโมทคอนโทรล
 • ใช้ไฟ AC220v ขนาด 220 วัตต์
 • ไซเรนรุ่นเดินสาย สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมได้ ผ่านอุปกรณ์เสริม  AC Power Switch II หมายเหตุ :: แนะนำให้ใช้สำหรับบ้าน หรืออาคารที่อยู่ห่างไกลหรือผู้อยู่อาศัยข้างเคียงน้อย หรืออยู่ในบริเวณที่เพื่อนบ้านอาศัยแบบต่างคนต่างอยู่
 • หมายเหตุ: สินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า 220v. บริษัทรับประกันสินค้า 7 วัน หลังจากการส่งมอบสินค้า