บริษัท ลีโอตอน จำกัด 

ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2547 โดยในช่วงแรกบริษัทได้ให้ลำดับความสำคัญกับสินค้าที่สามารถออกแบบ และผลิตได้ภายในประเทศ ทั้งนี้สืบเนืองมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ระบบรักษาความปลอดภัยที่นำเข้าจากต่างประเทศ มักมีราคาสูงมาก อีกทั้งในหลายๆกรณี ผู้จำหน่ายไม่สามารถให้บริการต่อได้ เนื่องจากสินค้ามีการเปลี่ยนรุ่น หรือเลิกการนำเข้า จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์และเซมิคอนดักเตอร์ ผสานเข้ากับการพัฒนาในอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิคส์ Software บริษัทจะได้ตัดสินใจในการพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่า "Smart Security System on  Silicon and Software "  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นหลักประกันว่า ถึงแม้จะทำการติดตั้งระบบไปแล้วเป็นเวลานานหลายปี ก็ยังสามารถที่จะทำการดูแล บำรุงรักษา หรือปรับปรุงได้ ทั้งนี้ บริษัทลีโอตอนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะสร้างเสริมความปลอดภัย และสะดวกสบายให้กับครอบครัวอันเป็นที่รักของทุกคน จากประสบการณ์ในการออกแบบ และการทดลอง ที่มาจากภาคสนามจริง บวกกับความคิดสร้างสรรค์  ความมุ่งมั่นของทีมงาน ทำให้บริษัท สามารถที่จะออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าที่มีความเหมาะสม กับสภาพสังคมไทย ในราคาที่คุ้มค่าสำหรับคนไทย

ปณิธานของบริษัท

" มุ่งมั่นในการมีส่วน สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของคนดีๆในสังคม"

หลักในการสร้างสรรค์ผลงานของเรา

  • ออกแบบจากสภาพแวดล้อมจริง (Design Around)  - การออกแบบจะคำนึงถึง สภาพความเป็นอยู่ ของลูกค้า ความต้องการที่มี และข้อจำกัดต่างๆ อีกทั้งยังคำนึงถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ หรือต้นทุนราคา เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าจะมีความสามารถในการรองรับความต้องการอยู่ตลอดเวลา ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
  • ใช้งานง่าย (Easy to Use ,Easy to Experience) - ผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมา จะคำนึงถึงความง่ายในการใช้งาน และการบำรุงรักษา โดยคำนึงถึงผู้บริโภค หรือผู้ใช้เป็นหลัก โดยพยายามที่จะรักษา หน้าที่ (Function for) ของสินค้าเอาไว้

Vision World where safety become more crucial. People need more trustable, communicable ,responsable and controllable to safety and life and health care system either inside or outside home, day or night, personal or business.  Mission To be a benchmark company in security and life and health care solution. Quality Philosophy Our Total Quality Management philosophy based on this quality concept.

เครื่องต้นแบบ Product Prototype

เรารู้จริง ระบบสัญญาณกันขโมย เพราะเริ่มตั้งตั้งการออกแบบจากกระดาษเปล่า (White Paper)

จึงทำให้เรารู้ลึกถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งทางเทตนิค และภาคปฎิบัติ

เครื่องต้นแบบได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2004 โดยมีการทดสอบภาคสนามจริง จากพื้นที่จริงในหลายๆที่ เพื่อหาข้อมูลสภาพแวดล้อมของเมืองไทย

Protoboard ที่ใช้ทำการทดลอง ทั้ง hardware และ software


เครื่อง LeoTON V29

 

ผลิตเมื่อ 2005

รองรับเฉพาะระบบเดินสาย สามารถสั่งงานเปิดปิดระบบไฟภายในบ้านได้ ระบบเตือนภัย รองรับระบบไฟ 220AC


เครื่อง LeoTON V31 

 

เรื่มผลิตเมื่อ 2006

รองรับเฉพาะระบบเดินสาย สามารถสั่งงานเปิดปิดระบบไฟภายในบ้านได้ ระบบเตือนภัย รองรับระบบไฟ 220AC และ DC

มีระบบสั่งงานผ่าน remote


เครื่อง LeoTON V33

 

เรื่มผลิตเมื่อ 2007

รองรับเฉพาะระบบเดินสาย สามารถสั่งงานเปิดปิดระบบไฟภายในบ้านได้ ระบบเตือนภัย รองรับระบบไฟ 220AC และ DC

มีระบบสั่งงานผ่าน remote


เครื่อง สำรองไฟ LeoTON

ผลิตเมื่อ 2006 ใช้สำหรับ LeoTON V31+     กkk


สวิสท์แม่เหล็กไร้สาย

ผลิตเมื่อ 2006 +     กkk